TEMATICKÉ PŘEDNÁŠKY

„Co jste doteď nevěděli o vědě a technice a báli jste se na to zeptat.“

Jedná se o popularizační představení technických oborů v souvislostech, založené na znalostech získaných ve škole a přizpůsobené specifikům dětského vnímání světa.

Vybrané přednášky jsou doplněny exkurzí na konkrétní vědecké pracoviště.

Lektory jsou akademičtí pracovníci VŠB-TUO, kteří neformálním způsobem představí dané téma a současně přiblíží i obor vlastní vědecké činnosti.

Jednotlivá pracoviště VŠB-TUO mají připraveny přednášky na tato témata:

Pracoviště VŠB-TUO Téma přednášky Poznámka
Institut fyziky

Mgr. Jana Trojková, Ph.D.

Významné objevy na cestě k moderní fyzice Po přednášce exkurze v laboratořích optiky a moderní fyziky. Pro SŠ
Exkurze do mikrosvěta
Světlo jako vlna i částice
Kmity, vlny, zvuk Po přednášce exkurze v laboratoři akustiky. Pro SŠ
Zákony zachování ve fyzice Pro SŠ
Fyzika v medicíně Pro SŠ
Katedra telekomunikační techniky

Ing. Iva Petříková, Ph.D.

Optoelektronika Po přednášce exkurze do laboratoře optických komunikací a univerzitního radioklubu. Pro SŠ
Bezpečnost v komunikacích
Volání přes internet
Geologický pavilon

Ing. Martina Polášková, Ph.D.

Nerosty kolem nás Komentovaná prohlídka geologických  + práce s přírodninami v učebně. Pro SŠ a II. stupeň ZŠ
Hornicko-geologická fakulta Horniny našeho okolí, Populárně-naučné přednášky navazující na základní informace vyučované daným typem školy. Pro ZŠ i SŠ
Proč potřebujeme nerosty
Sesuvy na Moravě a ve Slezsku
Zkamenělý život severní Moravy
Kam za minerály na severní Moravě
Fakulta stavební

Ing.arch. Eva Špačková, Ph.D.

Svět barev
Od fyziky k architektuře
Přednáška o fyzikální podstatě barev, o barevném vidění a vnímání, o působení barev na psychiku, o symbolice barev a jejich využití v umění, architektuře i každodenním životě. Pro SŠ.
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doc. Richard Fabík, Ph.D.Ing.

Jiří Pavlovský, Ph.D.

Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.

Královna ocel Ocel není materiálem z dob J. Verna, ale díky obrovskému vývoji je materiálem moderním a nenahraditelným. Ocel je královnou 21. století! Pro SŠ
Chemie každodenního života Přednáška o kráse chemie obecně a hlavně o jejím využití v praxi, je doprovázena demonstračními pokusy.Pro SŠ
Centrum nanotechnologií

Mgr. Kateřina Dědková, Ph.D.

Nanotechnologie a její využití Vysvětlení principů a téměř neomezených možnostech využití nanotechnologie. Pro SŠ
Katedra aplikované matematiky

Doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

Ing.RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.

Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.

Ing. David Horák, Ph.D.

Ing. Martina Litschmannová, Ph.D

RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.

doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.

doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.

RNDr. Michael Kubesa, Ph.D.

Petr Beremlijski, Ph.D.

Simpsonovi a matematika
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Jak souvisí oblíbený televizní seriál Simpsonovi a matematika? Pro SŠ
Karetní triky Umíte dobře počítat? Zvládáte celočíselné dělení zpaměti? Pak se můžete stát kouzelníkem. Ukážeme jak! Pro SŠ
Hra DOBBLE Populární hra Dobble je založena na výsledku diskrétní matematiky. Ukážeme, jaké vlastnosti má systém karet používaný ve hře. Pro SŠ
Hra ŠPROUTI Nejprve ukážeme, jak se hrají „šprouti“. Pak si ukážeme, co umí o hře povědět matematika – jaký je nejmenší a největší počet tahů této hry? Jak se to zdůvodní? Pro SŠ.
Od rozkladů grafů k počítání na superpočítači Dnes není problém vyrobit opravdu velký počítač. To ale neznamená,že každý algoritmus poběží na takovém počítače velmi rychle. Ukážeme  si, jak zrychlit úlohy s využitím výsledku diskrétní matematiky. Pro SŠ.
Řešení rekurentních rovnic Naučíme se řešit tzv. rekurentní rovnice (např. Fibonacciho posloupnost) a některé kombinatorické úlohy. Pro SŠ.
Můžeme věřit intuici? Ukážeme si řadu příkladů, u kterých se nevyplatí výsledek pouze  tipovat.Pro SŠ.
Jak funguje asymetrické šifrování? Ukážeme matematický základ šifrovacích algoritmů (RSA) a řekneme si, pročje složité toto šifrování prolomit. Pro SŠ.
Pickův vzorec Pickův vzorec je nástroj na elegantní určování obsahů rovinných obrazců.Pro SŠ.
Extremální úlohy v geometrii Ukážeme si několik extremálních úloh, které budou řešeny čistě geometricky. Pokud bychom tyto úlohy chtěli řešit analyticky, situace by se dramaticky zkomplikovala. Pro SŠ.
Tělesa Cílem je seznámit studenty s pojmem těleso, dát jej do kontextu s již dosaženými znalostmi, a zkonstruovat jedno velice neklasické těleso. Pro SŠ.
Vektorové prostory Cílem je seznámit studenty s pojmem vektorový prostor a zkonstruovat jeden velice neklasický prostor. Pro SŠ.
Je Mensa plná hlupáků? Ukážeme si řadu zajímavých posloupností, prozradíme řešení několika matem. problémů a povíme si, jak se lze nedostat do Mensy. Pro SŠ.
Nemravnosti o lvech Seznámení se třemi typy průměrů: aritmetickým, geometrickýma harmonickým, kde se lze s nimi setkat, jaké jsou jejich vzájemné souvislosti a jak je lze využívat. Pro SŠ.
Ř + A + D + Y + . . . Jak sečíst nekonečně mnoho čísel + řada zajímavých příkladů a pozorování.Pro SŠ.
Nekonečno Ukážeme si, že přirozených čísel je stejně mnoho jako racionálních, ale méně než reálných. Pro SŠ.
Od Pythagorovy věty k superpočítání Ukážeme, že koncept kolmosti se skrývá za spoustou technických objevů jako např. digitální televize, komprese jpeg, , ale také v superpočítači. Pro SŠ.
Bertrandův paradox V kruhu je náhodně umístěna tětiva.Jaká je pravděpodobnost, že délka této tětivy je větší než délka vepsaného trojúhelníka?  Pro SŠ.
Algoritmy pro superpočítání V přednášce zazní zajímavosti z historie výpočetní techniky, od mechanických kalkulátorů až po dnešní superpočítače.Právě na vývoji efektivních algoritmů jsou superpočítače založeny. Pro SŠ.
Pravděpodobnost je… Jak může znalost pravděpodobnosti ovlivnit taktiku v televizní soutěži? Matematické úlohy založené na teorii pravděpodobnosti, které  mají zajímavé nebo nečekané řešení. Pro SŠ.
Okna statistiky dokořán Tabulky a grafy – na tom přece není co zkazit – anebo ano? Několik tipů na správnou prezentaci dat a obezřetný přístup k informacím z médií. Pro SŠ.
Je statisticky dokázáno Statistika rozhodně není nudná!Připomeneme základní statistické pojmy a ukážeme si jejich korektní využití v praxi. Proč někdy používáme průměr, jindy medián? Co je to korelace? Pro SŠ.
Jak matematicky zachytit pohyb Jak najdeme vzorec pro okamžitou rychlost? V přednášce se nenásilnou formou dostaneme k pojmu derivace funkce v bodě. Pro SŠ.
Jak se matematika poučila v biologii. Cílem je ukázat, že ačkoliv přírodních věd  máme mnoho, příroda je jen jedna a že vše souvisí se vším. Pro SŠ.
Chaos kolem nás Všude se setkáváme s jevy, které mají jak periodický tak neuspořádaný charakter. Takové jevy se dají studovat pomocí rekurence, fraktálů či dokonce „chaosu“. Pro SŠ.
Vysokoškolská matematika jen pro vysokoškoláky? Na příkladech ukážeme, že je prakticky možné, aby se i středoškoláci zapojili do vážně míněného výzkumu, ve kterém to mohou dotáhnout hodně daleko.
Šachový problém Máme dva bílé a dva černé jezdce. Jak co nejmenším počtem tahů přemístit černé jezdce na původní pozice bílých a naopak? Pomocí grafu se úloha stane velmi přehlednou. Pro SŠ.
Je to padělek? Jakým způsobem se dá určit stáří daného předmětu? A co k tomu potřebujeme? Stačí umět přibližně vyřešit diferenciální rovnici. Pro SŠ.
Kde je kulička? Představme si, že na pružinu volně zavěsíme kuličku a zajímá nás, jak se pružina natáhne. Můžeme si půjčit pružinu a kuličku a vyzkoušet to. Anebo to zkusíme vypočítat. Pro SŠ.