SOUTĚŽ MLADÝCH POPULARIZÁTORŮ „ZLEPŠI SI TECHNIKU“ – BUDE VYHLÁŠENO V BŘEZNU 2016

Vyhlašujeme soutěž pro žáky základních a středních škol

Cílem je motivovat mladé lidi, aby uměli vysvětlit a představit zábavnou a jednoduchou formou libovolné téma z matematiky, fyziky, chemie nebo techniky, a to srozumitelnými a zajímavými výrazovými prostředky.

Soutěžící mohou před obecenstvo předstoupit v kostýmu (ale i bez něj), pouze s pomůckami, které přinesou v ruce nebo v kapsách.

Powerpointové prezentace a jiné předem nachystané projekce nejsou povoleny.

Účastník může použít názorný výklad nebo pokus. Ale pozor – na své vystoupení má jen 4 minuty!

Hodnotí se zábavnost, srozumitelnost i věcná správnost.

Soutěží se celkem ve 4 kategoriích:

Jednotlivci Týmy (2-5 členů)
I. kategorie – žáci druhého stupně ZŠ I. kategorie – žáci druhého stupně ZŠ
II. kategorie – studenti SŠ II. kategorie – studenti SŠ

 

Nejlepší vystoupení budou oceněna věcnými cenami.

Pokud máte zájem o účast v soutěži, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu popularizace@vsb.cz