V současné době probíhají kroužky  Kybernetika a Mladý vývojář (pro ZŠ a SŠ)

http://krouzkykybernetiky.vsb.cz/